שאלון התאמה

טופס מילוי פרטים לפני פגישת אסטרטגיה – רועי גולן – השקעות, יזמות, נדל"ן

פרטים כללים
פרטים פיננסיים
בודק...